Historie sdružení.

 

 

 

Historie přátelství mezi Roudnicí n. L. a Ruelle sur Touvre

 

  Rok 1991 – fotbalový klub Spartak Roudnice n. L. byl v kontaktu s francouzským fotbalovým klubem Radar Tomson, z blízkosti Paříže.

  V r. 1991 se p. Válek účastnil recepce shora uvedených fotbalových klubů v místní knihovně našeho města.

  Tehdejší tajemník roudnického fotbalového klubu p. Jaroslav Novák obdržel od francouzského fotbalového klubu dopis, který byl určen vedení města Roudnice n.L. V Tomto dopise oslovil vedení města p. Christiana Dally, francouzského občana, který studoval v Praze a který měl dobrého francouzského přítele z města Ruelle sur Touvre, syna paní Pignoux. Christian Dally v tomto dopise požádal vedení města Roudnice n. L. o zaslání seznamu legionářů a zároveň nabídl městu Roudnice n. L. navázání přátelských  styků s městem Ruelle s. Touvre prostřednictvím jmenovaného přítele pana Pignoux.

  V té době byl zástupcem města p. Laube, který zjistil, že on osobně má ve městě Ruelle kontakty v mezinárodním spolku Esperantistů, kterého využil a navázal písemný a osobní kontakt s panem Mesme. Podal našim zastupitelům veškeré informace týkající se města Ruelle s. Touvre a protože v zastupitelstvu zasedal i Dr. Vaic, který toho času vykonával předsedu komise pro mezinárodní styk MěÚ a navrhl zastupitelstvu oficielní návštěvu města Ruelle s. Touvre v Roudnici n.L., která se uskutečnila na jaře v r. 1992 a byla základem pro naši spolupráci. Přijel starosta p. Granet, radní a Mm Pignoux, za občanské sdružení. Seznámili se s vedením našeho města a historickými památkami. Město a jejich občané je velmi zaujali a byli velmi nakloněni další spolupráci. Zároveň bylo naše vedení pozváno do Ruelle s. Touvre.

  V červnu 1992 odjelo vedení našeho města do Ruelle s Touvre – p. Rous s paní, p. Válek a Dr. Vaic. Zde se nastínila budoucí spolupráce mezi městy.

   V r. 1993 začala probíhat kulturní výměna obou zemí, např. v Ruelle s.T. účinkoval p. Fleissig – orchestr mladých ZUŠ, Podřipánek, Zemědělská škola odjela na pracovní zemědělskou praxi, vedení města se účastnilo tradičních oslav řeky Touvre atd. byly navázány kontakty jak kulturního, sportovního tak i společenského charakteru.

  V r. 1994 bylo vedení města pozváno na oficielní návštěvu k podpisu přátelské smlouvy s Amstetten – Rakousko, Cambridge – Severní IrskoRuelle s. Louvre – Francie a Roudnice n. L., která byla podespána dne 29.10.1994. Naše město reprezentovali a smlouvu podepsali místostarosta p. Válek a Dr. Vaic.

  Od té doby pravidelně každým rokem navštěvují francouzští přátelé Roudnici n. L. a druhým rokem Roudničtí město Ruelle s. Touvre.

  Byli jsme první město v naší republice, které podepsalo oficielní smlouvu o přátelské spolupráci s francouzským městem v rámci Evropského společenství měst.

  V roce 2000 se založilo v Roudnici n. L. Občanské sdružení pro mezinárodní styky, kterému předsedá p. Válek a které pokračuje a dobře spolupracuje s o.s. Jumelage Ruelle s. Touvre.

V roce 2019 bylo sdružení přejmenováno na Spolek mezinárodního přátelství, kterému předsedá L. Dolinárová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode